Sirkku Hildén

Olen 45-vuotias terveydenhoitaja Lahdesta, minulla on puoliso ja tytär. Olen työskennellyt lähes 20 vuotta ikääntyneiden kotihoidossa. Toimin nyt Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja valtuutettuna viidettä kautta.

Vaaliteemani:

  • Ikääntyneistä huolenpitoa
  • Ennaltaehkäisevään toimintaan panostusta
  • Hoivavelka kuntoon

Ikääntyneiden palveluihin on panostettava. Erityisen suuri huolenaihe on henkilöstön riittävyys sekä omaishoidon kriteerit. Hoitohenkilökunnalle on annettava mahdollisuus tehdä työtään rauhassa ja kunnolla.

Ennaltaehkäisy on aina kannattavaa. Erityisesti on kehitettävä kuntien kanssa esimerkiksi Palvelutorille matalan kynnyksen mielenterveyspalvelua, kuten lyhytterapiaa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin on panostettava. Yhdistykset on otettava aidosti mukaan.

Koronan jälkeinen hoivavelka on saatava hoidettua siten, että jokainen saa apua. Erityistä huomiota on kiinnitettävä jaksamisen tukemiseen, mielenterveyden hoitamiseen ja hoitoon pääsyn nopeuteen.

Heikomman puolella oleva optimisti

Sirkku Hildén on sote-asioiden suvereeni osaaja, mutta myös paljon muuta: joustava kehittäjä, kotiseudun väkevä puolustaja sekä laulava popkorniahmatti. Mitkä ovat sinulle tärkeimmät asiat politiikan teossa? Inhimillisyys, ihmisten hyvinvointi ja se, että olen heikomman puolella. Kansanedustajana edistäisin vanhusten, lapsiperheiden ja heidän hyvinvointiaan tukevien kansalaisjärjestöjen toimintaa....

Kirjoittaja: Sirkku Hildén

Hyvä ja laadukas hoito omassa kodissa

Suurin osa ikääntyneistä haluaa asua omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista. Tämä olisi myös mahdollistettava siten, että hoito on laadukasta. Laadukas hoito kotihoidossa tarkoittaa sitä, että hoitajat olisivat mahdollisimman samoja ja tuntisivat asiakkaat, heillä olisi riittävästi aikaa paneutua asiakkaan asioihin. Asiat tulisivat hoidettua mahdollisimman...

Kirjoittaja: Sirkku Hildén

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii tiivistä yhteistyötä

Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén uskoo, että terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen panostaminen kannattaa. Sote-uudistuksen myötä myös kuntien ja hyvinvointialueen välinen hyte-työ on organisoitava uudelleen. Molemmilla on siinä tärkeä rooli. Terveydenhoitajana työskennellyt Hildén pitää Lahden kaupungin roolia ennen kaikkea mahdollistavana. ”Lahdella on hyvät mahdollisuudet edistää...

Kirjoittaja: Sirkku Hildén

Hyvinvointitaloudessa talousarvio tehdään ihmisten ehdoilla

Perinteinen tapa tehdä talousarviota on rakentaa kokonaisuutta luvut edellä. Keväisin kaupunginhallitus on käsitellyt talousarviokehystä, jossa ensin lyödään lähinnä talouden lukujen raamit paikoilleen. Tämän jälkeen toiminta sopeutetaan lukujen sisälle. Jos joku toiminta ei mahdu talouden kehikkoon, joudutaan se karsimaan pois, rahoittamaan lainalla tai verojen korotuksella....

Kirjoittaja: Sirkku Hildén

Kaupungin tärkein tehtävä on lisätä asukkaiden hyvinvointia

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén toteaa, että sote-uudistus muuttaa Lahden tehtäviä. Uudistuksen jälkeen Lahden kaupungin tärkeimmät tehtävät ovat koulutuksen lisäksi asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä elinvoiman lisääminen. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään monilla eri tavoilla, kolmannen sektorin rooli siinä on avainasemassa. Sote-uudistuksen toteutuminen näyttää nyt...

Kirjoittaja: Sirkku Hildén

Muut ehdokkaat

Mika Kari

Hyvä Päijät-Häme

Lue lisää

Sirkku Hildén

45-vuotias terveydenhoitaja Lahdesta

Lue lisää