Ikäihmiset hyvinvointipolitiikan keskiöön – tukea terveyteen ja toimintakykyyn

Ville Kirkonpelto tekee töissä ja vapaa-ajalla työtä ikäihmisten hyvinvoinnin eteen. Virka-aikaan hän toimii ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoivaan keskittyvän palveluyksikön johtajana. Vapaa-ajalla hän vaikuttaa hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenenä Lahdessa.

”Päijät-Hämeessä on käynnissä merkittävä väestön ikääntyminen. Tulevaisuudessa ikäihmisiä on enemmän kuin koskaan aiemmin”, Kirkonpelto kertoo. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella arvioidaan olevan 75-vuotta täyttäneitä yli 35 000 vuoteen 2030 mennessä.

Keskeistä on nostaa ikäihmisten hyvinvointi sekä toimintakyvyn ylläpitäminen hyvinvointipolitiikan keskiöön

Ville Kirkonpelto tietää ammattinsa puolesta olevan välttämätöntä, että iäkkäiden hyvinvointia ja ikäihmisten palvelujärjestelmän kestävyyttä parannetaan nyt. Vain tällä tavalla ollaan valmiita tulevaisuuden Päijät-Hämeen merkittävään väestön ikääntymiseen.  

Kirkonpellon mukaan tähän tulee pyrkiä toteuttamalla toimenpiteitä, jotka painottuvat ikäihmisten terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tämän lisäksi tarvitaan tekoja toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutuksen eteen. ”Keskeistä on nostaa ikäihmisten hyvinvointi sekä toimintakyvyn ylläpitäminen hyvinvointipolitiikan keskiöön”, Ville Kirkonpelto peräänkuuluttaa.

Ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon näkökulmasta ratkaisevaa on huolehtia niiden riittävistä resursseista ja henkilöstömäärästä. Kirkonpellon mukaan vain ne mahdollistavat yksilöllisen ja laaja-alaisen hoitotyön. Hänestä Päijät-Hämeessä ikäihmisillä tulee olla saatavilla laadukasta pitkäaikaishoitoa ja -hoivaa kotihoidon ohella ikäihmisten tarpeiden mukaisesti. Kirkonpelto näkeekin tarpeelliseksi lisätä  ympärivuorokautisen hoivan paikkoja sekä kasvattaa samanaikaisesti kotihoidon resursseja.

Ikäihmiset tulee nähdä palvelunkäyttäjien lisäksi myös aktiivisina toimijoina. Jokainen ihminen on tärkeä ikään katsomatta

Kirkonpelto tavoittelee ikäystävällistä Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta, joka tunnistaa ja valmistautuu asukkaidensa ikääntymiseen mahdollisimman hyvin. Tämä tulee toteuttaa yhdessä ikäihmisten kanssa. Hänestä ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä on edistettävä kokonaisvaltaisesti ja ikäihmisten tarpeita kuunnellen. ”Ikäihmiset tulee nähdä palvelunkäyttäjien lisäksi myös aktiivisina toimijoina. Jokainen ihminen on tärkeä ikään katsomatta”, Kirkonpelto päättää.

Ville Kirkonpelto

34-vuotias aviomies, palveluyksikön johtaja sekä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen Lue lisää ehdokkaasta

Hyvinvointivaltion kohtalonhetki

Sunnuntaina 23. päivä tammikuuta tehdään historiaa. Ensimmäistä kertaa Suomen 115-vuotisessa vaalihistoriassa valitaan erilliset aluevaltuutetut päättämään sosiaali- ja terveyspalveluista. Samalla eräänlaiseen päätökseen tulee vuosikymmeniä jatkunut...

Pidetään järjestöt mukana uudistuksessa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä kuntien että tulevien hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä. Tämä on tehtävä laaja-alaisesti yhteistyössä kolmannen sektorin sekä asukkaidensa kanssa. Sosiaali- ja terveysalan...

Valta vaaleissa valituille päättäjille

Uudessa aluehallintomallissa ei voida mennä pienten klikkien hallitsemaanpäätöksentekoon. Valta on säilytettävä vaaleilla valitulla valtuustolla ja senpäättämillä toimielimillä. Tulevissa aluevaaleissa valittavan aluevaltuuston ensimmäinen ja ehkä...

Tutustu ehdokkaisiin

Kimi Uosukainen

25-vuotias opiskelija ja hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnan pj

Lue lisää

Heikki Moilanen

Olen Heikki Moilanen. Kahden jo aikuisen lapsen isä. Järjestöaktiivi.

Lue lisää

Inga-Maija Hyppölä

Aktiivinen toimija ja edunvalvoja. Kulttuuria ja liikuntaa harrastava mummo.

Lue lisää

Janne Virtanen

Lahtelainen lääkäri, luottamusmies ja sivistyslautakunnan jäsen

Lue lisää

Marjut Hakala

Perushoitaja, pääluottamusmies

Lue lisää

Mika Kari

Hyvä Päijät-Häme

Lue lisää

Minna Lampinen

Sosionomiopiskelija, leijonaemo, kaupunginvaltuutettu

Lue lisää

Neea Similä

Tekniikkaa ja taloutta sopivassa suhteessa

Lue lisää

Pekka Komu

Maakuntahallituksen puheenjohtaja ja Lahden kaupunginvaltuuston 3. vpj.

Lue lisää

Sami Korkiakoski

Sami Korkiakoski - ruohonjuuritason ihmisyyttä!

Lue lisää

Sirkku Hildén

45-vuotias terveydenhoitaja Lahdesta

Lue lisää

Ville Kirkonpelto

34-vuotias aviomies, palveluyksikön johtaja sekä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen

Lue lisää

Maria Mäkynen

32-vuotias koulutuksen asiantuntija, sivistyslautakunnan pj ja tasa-arvon puolustaja

Lue lisää