Ikäihmiset hyvinvointipolitiikan keskiöön – tukea terveyteen ja toimintakykyyn

Ville Kirkonpelto tekee töissä ja vapaa-ajalla työtä ikäihmisten hyvinvoinnin eteen. Virka-aikaan hän toimii ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoivaan keskittyvän palveluyksikön johtajana. Vapaa-ajalla hän vaikuttaa hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenenä Lahdessa.

”Päijät-Hämeessä on käynnissä merkittävä väestön ikääntyminen. Tulevaisuudessa ikäihmisiä on enemmän kuin koskaan aiemmin”, Kirkonpelto kertoo. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella arvioidaan olevan 75-vuotta täyttäneitä yli 35 000 vuoteen 2030 mennessä.

Keskeistä on nostaa ikäihmisten hyvinvointi sekä toimintakyvyn ylläpitäminen hyvinvointipolitiikan keskiöön

Ville Kirkonpelto tietää ammattinsa puolesta olevan välttämätöntä, että iäkkäiden hyvinvointia ja ikäihmisten palvelujärjestelmän kestävyyttä parannetaan nyt. Vain tällä tavalla ollaan valmiita tulevaisuuden Päijät-Hämeen merkittävään väestön ikääntymiseen.  

Kirkonpellon mukaan tähän tulee pyrkiä toteuttamalla toimenpiteitä, jotka painottuvat ikäihmisten terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tämän lisäksi tarvitaan tekoja toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutuksen eteen. ”Keskeistä on nostaa ikäihmisten hyvinvointi sekä toimintakyvyn ylläpitäminen hyvinvointipolitiikan keskiöön”, Ville Kirkonpelto peräänkuuluttaa.

Ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon näkökulmasta ratkaisevaa on huolehtia niiden riittävistä resursseista ja henkilöstömäärästä. Kirkonpellon mukaan vain ne mahdollistavat yksilöllisen ja laaja-alaisen hoitotyön. Hänestä Päijät-Hämeessä ikäihmisillä tulee olla saatavilla laadukasta pitkäaikaishoitoa ja -hoivaa kotihoidon ohella ikäihmisten tarpeiden mukaisesti. Kirkonpelto näkeekin tarpeelliseksi lisätä  ympärivuorokautisen hoivan paikkoja sekä kasvattaa samanaikaisesti kotihoidon resursseja.

Ikäihmiset tulee nähdä palvelunkäyttäjien lisäksi myös aktiivisina toimijoina. Jokainen ihminen on tärkeä ikään katsomatta

Kirkonpelto tavoittelee ikäystävällistä Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta, joka tunnistaa ja valmistautuu asukkaidensa ikääntymiseen mahdollisimman hyvin. Tämä tulee toteuttaa yhdessä ikäihmisten kanssa. Hänestä ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä on edistettävä kokonaisvaltaisesti ja ikäihmisten tarpeita kuunnellen. ”Ikäihmiset tulee nähdä palvelunkäyttäjien lisäksi myös aktiivisina toimijoina. Jokainen ihminen on tärkeä ikään katsomatta”, Kirkonpelto päättää.

Heikomman puolella oleva optimisti

Sirkku Hildén on sote-asioiden suvereeni osaaja, mutta myös paljon muuta: joustava kehittäjä, kotiseudun väkevä puolustaja sekä laulava popkorniahmatti. Mitkä ovat sinulle tärkeimmät asiat politiikan...

Turvallisen Suomen tekijä

Kansanedustaja Mika Kari kertoo, että me kaikki kohtaamme elämässämme tilanteita, joista emme selviä yksin. Siksi hänestä on tärkeää rakentaa yhdessä kaikille turvallista Suomea. Olkoon...

Tutustu ehdokkaisiin

Mika Kari

Hyvä Päijät-Häme

Lue lisää

Sirkku Hildén

45-vuotias terveydenhoitaja Lahdesta

Lue lisää