Kaupungin tärkein tehtävä on lisätä asukkaiden hyvinvointia

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén toteaa, että sote-uudistus muuttaa Lahden tehtäviä. Uudistuksen jälkeen Lahden kaupungin tärkeimmät tehtävät ovat koulutuksen lisäksi asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä elinvoiman lisääminen. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään monilla eri tavoilla, kolmannen sektorin rooli siinä on avainasemassa.

Sote-uudistuksen toteutuminen näyttää nyt olevan lähempänä kuin aikaisemmilla kierroksilla. Uudistuksen jälkeen kuntien tehtävänä ei ole enää rahoittaa tai vastata sosiaali- ja terveyspalveluista. Ne hoidetaan uusilla hyvinvointialueilla, joiden rahoitus tulee valtiolta. Kunnilla on kuitenkin edelleen kuntalaisten kannalta tärkeitä tehtäviä hoidettavana, kuten varhaiskasvatus, perusopetus, kirjastot, liikunta ja kulttuuri, hyvinvointi, osallisuus ja elinvoimatehtävät.

Terveydenhoitaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén näkee, että sote-uudistuksen jälkeenkin uusien hyvinvointialueiden ja kuntien on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Van siten saavutetaan paras tulos asukkaiden hyvinvoinnin lisäämisessä ja terveyden edistämisessä. ”Kun yhdessä pystytään panostamaan varhaisen vaiheen matalan kynnyksen palveluihin, voidaan ennaltaehkäistä ongelmia”, Hildén toteaa.

Voisiko kaupunki tarjota yhdessä Päijät-Soten kanssa Palvelutorilla lyhytterapiapalvelua?

Hyvinvointia matalan kynnyksen palveluilla

Kunta voi edistää kuntalaistensa hyvinvointia ja terveyttä monilla eri tavoin. Sirkku Hildén näkee tärkeimpinä tapoina kuntalaisia lähellä olevat, hyvin konkreettiset tavat, kuten vaikkapa liikuntapaikat.
Esimerkiksi tänä talvena Lahden hyvin ylläpidetty latuverkosto on ollut innostamassa kaupunkilaisia, erityisesti perheitä, hiihtämään sankoin joukoin. Se on ollut upeaa”, hän iloitsee.

Hildén näkee, että korona-aikana ja varsinkin sen jälkeen kaupunki voisi tukea kaupunkilaisten hyvinvointia uusilla keinoilla. Korona-aika on lisännyt ahdistusta ja monilla on tarve puhua. ”Voisiko kaupunki tarjota yhdessä Päijät-Soten kanssa Palvelutorilla lyhytterapiapalvelua, joka on todettu toimivaksi työpaikoilla?”, hän ehdottaa.

Yksinäisyyttä vastaan järjestöyhteistyöllä

Yksinäisyys on suuri ongelma myös Lahdessa. Monilla ikääntyneillä yksinäisyys voi lisätä turvattomuuden tunnetta. Tätä vastaan Sirkku Hildén lähtisi taistelemaan yhdessä yhdistysten ja järjestöjen kanssa, joilla on toimipisteitä ympäri kaupungin. ”Yhdistykset toimivat lähellä asukkaita. Voitaisiinko luoda Ystävyyden kahviloita, joihin voisi mennä täysin häpeilemättä etsimään itselleen ystävää?”, hän kysyy. Lisäksi Hildénin mielestä monitoimitaloista voitaisiin tarjota yhdistyksille tiloja maksutta, jotta ne voisivat toimia entistä matalammalla kynnyksellä.

Sirkun vaalitavoitteet:

  • Koronan jälkeinen hoivavelka poistettava
  • Arjen turvallisuutta lisättävä matalan kynnyksen palveluilla
  • Yksinäisyyttä vähennettävä yhdessä järjestöjen kanssa

Sirkku Hildén

45-vuotias terveydenhoitaja Lahdesta Lue lisää ehdokkaasta

Heikomman puolella oleva optimisti

Sirkku Hildén on sote-asioiden suvereeni osaaja, mutta myös paljon muuta: joustava kehittäjä, kotiseudun väkevä puolustaja sekä laulava popkorniahmatti. Mitkä ovat sinulle tärkeimmät asiat politiikan...

Turvallisen Suomen tekijä

Kansanedustaja Mika Kari kertoo, että me kaikki kohtaamme elämässämme tilanteita, joista emme selviä yksin. Siksi hänestä on tärkeää rakentaa yhdessä kaikille turvallista Suomea. Olkoon...

Tutustu ehdokkaisiin

Mika Kari

Hyvä Päijät-Häme

Lue lisää

Sirkku Hildén

45-vuotias terveydenhoitaja Lahdesta

Lue lisää