Lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen tukeen turvattava

Osana sote-uudistusta oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueen vastuulle. Lahden SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Minna Lampinen toivoo, että opiskelijahuollon palvelut järjestetään jatkossakin lähipalveluna ja että niiden painopiste säilyy ennaltaehkäisevässä työssä.

Lampinen vaatii, että hyvinvointialueiden tulee seurata aktiivisesti, ettei siirto vaikuta opiskeluhuollon sisältöihin tai vie psykologeja pois oppilaitoksista. Työ tulee hänestä tehdä jatkossakin perheiden ja oppilaiden arjessa.

”Lasten ja nuorten näkökulmasta on tärkeää saada apua ja tukea siinä ympäristössä, missä avun hakemisen kynnys on mahdollisimman matala. Näin edistetään mielenterveyttä, jaksamista, ehkäistään syrjäytymistä ja koulupudokkuutta”, Lampinen toteaa.

Lasten ja nuorten näkökulmasta on tärkeää saada apua ja tukea siinä ympäristössä, missä avun hakemisen kynnys on mahdollisimman matala

Toisen kauden lahtelainen valtuutettu Lampinen muistuttaa, että erityistä tai tehostettua tukea saavalle oppilaalle voi olla tarpeellista tehdä kuraattorin toimesta sosiaalinen selvitys. Joissain tilanteisessa tarvitaan myös psykologinen tutkimus.

Hyvinvointialueella on myös mahdollista kohdistaa resursseja vaativiin erityispalveluihin, kuten lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon tai päihdepalveluihin. ”Yhteys kuntien sivistystoimen sekä hyvinvointialueen sote-palveluiden välillä tulee olla tiivistä ja toimivaa”, Minna Lampinen vaatii.

Heikomman puolella oleva optimisti

Sirkku Hildén on sote-asioiden suvereeni osaaja, mutta myös paljon muuta: joustava kehittäjä, kotiseudun väkevä puolustaja sekä laulava popkorniahmatti. Mitkä ovat sinulle tärkeimmät asiat politiikan...

Turvallisen Suomen tekijä

Kansanedustaja Mika Kari kertoo, että me kaikki kohtaamme elämässämme tilanteita, joista emme selviä yksin. Siksi hänestä on tärkeää rakentaa yhdessä kaikille turvallista Suomea. Olkoon...

Tutustu ehdokkaisiin

Mika Kari

Hyvä Päijät-Häme

Lue lisää

Sirkku Hildén

45-vuotias terveydenhoitaja Lahdesta

Lue lisää