Nuorissa on tulevaisuus

Kahden lapsen äitinä kannan erityistä huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Koen, että jokaisella nuorella tulee olla oikeus käydä koulua ilman pelkoa väkivallasta, syrjinnästä tai häirinnästä.

Saamme liki päivittäin lukea mediasta aina vain rajummista koulukiusaamistapauksista, joiden edessä opettajat ovat voimattomia. Miten lasten koulunkäynti saadaan turvattua niin, että kukaan ei jää yksin tai tule kiusatuksi? Entä millä oppitunteista saadaan rakennettua rauhallisia ja jokaisen lapsen yksilöllisiä oppimistarpeita tukevia?

Peruskoulun harteilla lepää suuri vastuu lastemme tulevaisuudesta. Moni lapsi oireilee jo varhain ja tarvitsee oppimiseensa erityistä tukea. Pienryhmäopiskelun mahdollistavia resurssiopettajia tulisi olla paljon nykyist äenemmän, sillä he takaavat oppimisrauhan kaikille.

Kodin ja koulun tehtävinä on tarjota lapsille ja nuorille turvallinen ja kannustava kasvuympäristö. Se tarkoittaa nähdyksi tulemista ja oikeutta tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Syrjäytymisen ehkäisemisen tulisi alkaa jo peruskoulusta. Myös koulujen päihdevalistusta tulisi aikaistaa ja lisätä, sillä yhä nuoremmat lapset kokeilevat huumeita, alkoholia, tupakkaa ja nuuskaa.

Meissä kaikissa elää vahva yhteisöllisyyden toive ja tarve. Lahden kaupunginvaltuutettuna rakentaisin ja tukisin tuota yhteisöllisyyttä kaikin käytettävissä olevin keinoin. Perheet ja koululaitos tarvitsevat nykyistä enemmän yhteiskunnan tukea.

Vanhan sananlaskun mukaan yhden lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä. Meidän lapsillemme ja nuorillemme tuo kylä on Lahti, jossa on ilo asua, oppia, kasvaa ja elää. Yhdessä teemme tästä kaupungista vieläkin paremman nuorille, joissa on tulevaisuus.

Venla Räty

Venla Räty, nuorten, vanhusten ja yrittäjien asialla Lue lisää ehdokkaasta

Hyvinvointivaltion kohtalonhetki

Sunnuntaina 23. päivä tammikuuta tehdään historiaa. Ensimmäistä kertaa Suomen 115-vuotisessa vaalihistoriassa valitaan erilliset aluevaltuutetut päättämään sosiaali- ja terveyspalveluista. Samalla eräänlaiseen päätökseen tulee vuosikymmeniä jatkunut...

Pidetään järjestöt mukana uudistuksessa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä kuntien että tulevien hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä. Tämä on tehtävä laaja-alaisesti yhteistyössä kolmannen sektorin sekä asukkaidensa kanssa. Sosiaali- ja terveysalan...

Valta vaaleissa valituille päättäjille

Uudessa aluehallintomallissa ei voida mennä pienten klikkien hallitsemaanpäätöksentekoon. Valta on säilytettävä vaaleilla valitulla valtuustolla ja senpäättämillä toimielimillä. Tulevissa aluevaaleissa valittavan aluevaltuuston ensimmäinen ja ehkä...

Tutustu ehdokkaisiin

Kimi Uosukainen

25-vuotias opiskelija ja hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnan pj

Lue lisää

Heikki Moilanen

Olen Heikki Moilanen. Kahden jo aikuisen lapsen isä. Järjestöaktiivi.

Lue lisää

Inga-Maija Hyppölä

Aktiivinen toimija ja edunvalvoja. Kulttuuria ja liikuntaa harrastava mummo.

Lue lisää

Janne Virtanen

Lahtelainen lääkäri, luottamusmies ja sivistyslautakunnan jäsen

Lue lisää

Marjut Hakala

Perushoitaja, pääluottamusmies

Lue lisää

Mika Kari

Hyvä Päijät-Häme

Lue lisää

Minna Lampinen

Sosionomiopiskelija, leijonaemo, kaupunginvaltuutettu

Lue lisää

Neea Similä

Tekniikkaa ja taloutta sopivassa suhteessa

Lue lisää

Pekka Komu

Maakuntahallituksen puheenjohtaja ja Lahden kaupunginvaltuuston 3. vpj.

Lue lisää

Sami Korkiakoski

Sami Korkiakoski - ruohonjuuritason ihmisyyttä!

Lue lisää

Sirkku Hildén

45-vuotias terveydenhoitaja Lahdesta

Lue lisää

Ville Kirkonpelto

34-vuotias aviomies, palveluyksikön johtaja sekä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen

Lue lisää

Maria Mäkynen

32-vuotias koulutuksen asiantuntija, sivistyslautakunnan pj ja tasa-arvon puolustaja

Lue lisää