Politiikkaa arvot edellä –maakunnan päihdeongelma hallintaan

Pekka Komulle ei ole olemassa monen kerroksen väkeä. Hän toivoo oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuvan aluevaltuuston päätöksenteossa.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu tietää, että kaikilla päijäthämäläisillä ei ole hyvät lähtökohdat hyvinvoinnille. ”Huono-osaisuus periytyy elämänvaiheesta ja sukupolvesta toiseen. Se on kierre, jota on vaikea katkaista”, Komu toteaa.

Yksi periytyvään huono-osaisuuteen usein liittyvä ongelmavyyhti on päihteidenkäyttö. Suurimpien kaupunkien jätevesitutkimuksen mukaan ekstaasin ja kokaiinin käyttö lisääntyi Lahdessa vuonna 2020. Vaikka amfetamiinin käytössä näkyy pientä laskua, sitä käytetään vielä neljänneksi eniten suurista kaupungeista.

Onko meillä aitoa tahtoa kantaa jokaisesta huolta?

”Päihdeongelmaiset ovat syrjään työnnettyjä ihmisiä. Politiikassa on kysymys siitä, välitämmekö heistä. Onko meillä aitoa tahtoa kantaa jokaisesta huolta?”, Komu kysyy.

Lahden kaupunki selvitti, millaista ehkäisevää päihdetyötä toivotaan. Vastaajat toivoivat nuorille sekä heidän vanhemmilleen annettavan päihdekasvatuksen lisäämistä. Kaupunkilaiset toivoivat myös varhaisen puuttumisen tehostamista, matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen lisäämistä sekä maksutonta harrastustoimintaa kaiken ikäisille.

”Ehkäisevään päihdetyöhön tulisi panostaa. Parasta on vaikuttaa ihmisen elämäntilanteisiin ja valintoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”, Komu sanoo

Päättäjiltä vaaditaan usein nopeita ratkaisuja päihdeongelmaan. Tosimaailmassa sitä on kuitenkin vaikea ratkaista. ”Päihdetyötä tehdään paljon ja täydellä sydämellä. Näen, että kysymys on asenteista ja siitä, miten valtava tietomäärä ja kokemus saadaan valjastettua oikein. Muutos ei tapahdu helpolla, eikä varsinkaan sillä, että vain haukutaan tekijöitä”, Komu listaa.

Neljättä kautta Lahden kaupunginvaltuustossa istuva Pekka Komu peräänkuuluttaa päättäjiltä vahvaa arvopohjaa, jotta päihdetyötä saa sille kuuluvan arvostuksen ja resurssoinnin. Hänen oman ja SDP:n yhteiset arvot lähtevät siitä, että ketään ei jätetä yksin ja kaikki ovat ihmiset yhtä arvokkaita.

Heikomman puolella oleva optimisti

Sirkku Hildén on sote-asioiden suvereeni osaaja, mutta myös paljon muuta: joustava kehittäjä, kotiseudun väkevä puolustaja sekä laulava popkorniahmatti. Mitkä ovat sinulle tärkeimmät asiat politiikan...

Turvallisen Suomen tekijä

Kansanedustaja Mika Kari kertoo, että me kaikki kohtaamme elämässämme tilanteita, joista emme selviä yksin. Siksi hänestä on tärkeää rakentaa yhdessä kaikille turvallista Suomea. Olkoon...

Tutustu ehdokkaisiin

Mika Kari

Hyvä Päijät-Häme

Lue lisää

Sirkku Hildén

45-vuotias terveydenhoitaja Lahdesta

Lue lisää