Tehdään Päijät-Hämeestä ikäystävällinen

Päijät-Hämeessä on käynnissä merkittävä väestön ikääntyminen ja tulevaisuudessa alueellamme ikäihmisiä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Ennusteiden mukaan pelkästään 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa noin 15 000 ihmisellä vuoteen 2040 mennessä. Tämän vuoksi ikääntyminen ilmiönä koskettaa kaikkia. On keskeistä, että Päijät-Hämeestä voidaan puhua ikäystävällisenä hyvinvointialueena.

On olennaista, että silloin kun palveluja tarvitaan, ne toimivat oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

Ikäystävällisen Päijät-Hämeen tulee ottaa ikääntyminen huomioon kaikessa kunnallisessa ja maakunnallisessa suunnittelussa sekä päätöksenteossa. Ikäystävällinen hyvinvointialue edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jolloin ikääntyminen vahvistaa yhteistyötä kaupungin, järjestöjen ja yritysten kesken. On olennaista, että silloin kun palveluja tarvitaan, ne toimivat oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

Ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon näkökulmasta tulee huolehtia riittävistä resursseista ja henkilöstömäärästä

Viime vuosina ikääntyneiden palvelurakenne on muuttunut: pitkäaikainen laitoshoito on vähentynyt voimakkaasti ja se on korvattu suurelta osin tehostetulla hoidolla. Sekä säännöllistä kotihoitoa saavien asiakkaiden osuus että absoluuttinen määrä on kasvanut ikääntyneiden määrän kasvaessa. Ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon näkökulmasta tulee huolehtia riittävistä resursseista ja henkilöstömäärästä. Päijät-Hämeessä ikäihmisillä tulee olla saatavilla laadukasta pitkäaikaishoitoa ja kotihoitoa.

Myös hyvät asuinolot tukevat osaltaan kotona asumista ja vähentävät palvelujen tarvetta. Niitä parannetaan kehittämällä, korjaamalla ja rakentamalla iäkkäille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä. Tässä yhteydessä on huomioitava, että tarjolla on lisäksi kohtuuhintaista asumista. Myös teknologiaratkaisut ja digitaaliset palvelut ovat tärkeässä roolissa tukemassa ikäihmisten tarpeita. Näiden aktiivinen ja ennakoiva käyttöönotto kotiolosuhteissa tukee ikäihmisten toimintakykyä sekä vähentää raskaampien palveluiden käyttöä.

Haluan Päijät-Hämeen olevan ikäystävällinen hyvinvointialue, joka tunnistaa ja valmistautuu asukkaidensa ikääntymiseen

On tähdellistä tukea päijät-hämäläisten aktiivista ja terveellistä ikääntymistä sekä parantaa iäkkäiden hyvinvointia ja palvelujärjestelmän kestävyyttä. Aktiivinen ikääntyminen ei tarkoita ainoastaan pidempää pysymistä työelämässä ja myöhempää eläköitymistä. Kyse on myös sosiaalisesta osallistumisesta, oikeudenmukaisuudesta ja yhtäläisistä mahdollisuuksista – kyse on hyvästä terveydestä ja kyvystä elää itsenäisesti. Hyvässä yhteiskunnassa ihminen on tärkein; olipa hän minkä ikäinen tahansa

Haluan Päijät-Hämeen olevan ikäystävällinen hyvinvointialue, joka tunnistaa ja valmistautuu asukkaidensa ikääntymiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei ikäihmisiä nähdä vain palvelunkäyttäjinä, vaan myös tärkeänä voimavarana hyvinvointialueellemme. Ikäihmiset tulisi enemmänkin määritellä omien kiinnostuksen kohteidensa ja aktiviteettiensa kuin vain ikänsä perusteella. Jokainen ihminen on tärkeä ikään katsomatta.

Ville Kirkonpelto

34-vuotias aviomies, palveluyksikön johtaja sekä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen Lue lisää ehdokkaasta

Hyvinvointivaltion kohtalonhetki

Sunnuntaina 23. päivä tammikuuta tehdään historiaa. Ensimmäistä kertaa Suomen 115-vuotisessa vaalihistoriassa valitaan erilliset aluevaltuutetut päättämään sosiaali- ja terveyspalveluista. Samalla eräänlaiseen päätökseen tulee vuosikymmeniä jatkunut...

Pidetään järjestöt mukana uudistuksessa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä kuntien että tulevien hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä. Tämä on tehtävä laaja-alaisesti yhteistyössä kolmannen sektorin sekä asukkaidensa kanssa. Sosiaali- ja terveysalan...

Valta vaaleissa valituille päättäjille

Uudessa aluehallintomallissa ei voida mennä pienten klikkien hallitsemaanpäätöksentekoon. Valta on säilytettävä vaaleilla valitulla valtuustolla ja senpäättämillä toimielimillä. Tulevissa aluevaaleissa valittavan aluevaltuuston ensimmäinen ja ehkä...

Tutustu ehdokkaisiin

Kimi Uosukainen

25-vuotias opiskelija ja hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnan pj

Lue lisää

Heikki Moilanen

Olen Heikki Moilanen. Kahden jo aikuisen lapsen isä. Järjestöaktiivi.

Lue lisää

Inga-Maija Hyppölä

Aktiivinen toimija ja edunvalvoja. Kulttuuria ja liikuntaa harrastava mummo.

Lue lisää

Janne Virtanen

Lahtelainen lääkäri, luottamusmies ja sivistyslautakunnan jäsen

Lue lisää

Marjut Hakala

Perushoitaja, pääluottamusmies

Lue lisää

Mika Kari

Hyvä Päijät-Häme

Lue lisää

Minna Lampinen

Sosionomiopiskelija, leijonaemo, kaupunginvaltuutettu

Lue lisää

Neea Similä

Tekniikkaa ja taloutta sopivassa suhteessa

Lue lisää

Pekka Komu

Maakuntahallituksen puheenjohtaja ja Lahden kaupunginvaltuuston 3. vpj.

Lue lisää

Sami Korkiakoski

Sami Korkiakoski - ruohonjuuritason ihmisyyttä!

Lue lisää

Sirkku Hildén

45-vuotias terveydenhoitaja Lahdesta

Lue lisää

Ville Kirkonpelto

34-vuotias aviomies, palveluyksikön johtaja sekä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen

Lue lisää

Maria Mäkynen

32-vuotias koulutuksen asiantuntija, sivistyslautakunnan pj ja tasa-arvon puolustaja

Lue lisää