Tehdään Päijät-Hämeestä ikäystävällinen

Päijät-Hämeessä on käynnissä merkittävä väestön ikääntyminen ja tulevaisuudessa alueellamme ikäihmisiä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Ennusteiden mukaan pelkästään 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa noin 15 000 ihmisellä vuoteen 2040 mennessä. Tämän vuoksi ikääntyminen ilmiönä koskettaa kaikkia. On keskeistä, että Päijät-Hämeestä voidaan puhua ikäystävällisenä hyvinvointialueena.

On olennaista, että silloin kun palveluja tarvitaan, ne toimivat oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

Ikäystävällisen Päijät-Hämeen tulee ottaa ikääntyminen huomioon kaikessa kunnallisessa ja maakunnallisessa suunnittelussa sekä päätöksenteossa. Ikäystävällinen hyvinvointialue edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jolloin ikääntyminen vahvistaa yhteistyötä kaupungin, järjestöjen ja yritysten kesken. On olennaista, että silloin kun palveluja tarvitaan, ne toimivat oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

Ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon näkökulmasta tulee huolehtia riittävistä resursseista ja henkilöstömäärästä

Viime vuosina ikääntyneiden palvelurakenne on muuttunut: pitkäaikainen laitoshoito on vähentynyt voimakkaasti ja se on korvattu suurelta osin tehostetulla hoidolla. Sekä säännöllistä kotihoitoa saavien asiakkaiden osuus että absoluuttinen määrä on kasvanut ikääntyneiden määrän kasvaessa. Ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon näkökulmasta tulee huolehtia riittävistä resursseista ja henkilöstömäärästä. Päijät-Hämeessä ikäihmisillä tulee olla saatavilla laadukasta pitkäaikaishoitoa ja kotihoitoa.

Myös hyvät asuinolot tukevat osaltaan kotona asumista ja vähentävät palvelujen tarvetta. Niitä parannetaan kehittämällä, korjaamalla ja rakentamalla iäkkäille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä. Tässä yhteydessä on huomioitava, että tarjolla on lisäksi kohtuuhintaista asumista. Myös teknologiaratkaisut ja digitaaliset palvelut ovat tärkeässä roolissa tukemassa ikäihmisten tarpeita. Näiden aktiivinen ja ennakoiva käyttöönotto kotiolosuhteissa tukee ikäihmisten toimintakykyä sekä vähentää raskaampien palveluiden käyttöä.

Haluan Päijät-Hämeen olevan ikäystävällinen hyvinvointialue, joka tunnistaa ja valmistautuu asukkaidensa ikääntymiseen

On tähdellistä tukea päijät-hämäläisten aktiivista ja terveellistä ikääntymistä sekä parantaa iäkkäiden hyvinvointia ja palvelujärjestelmän kestävyyttä. Aktiivinen ikääntyminen ei tarkoita ainoastaan pidempää pysymistä työelämässä ja myöhempää eläköitymistä. Kyse on myös sosiaalisesta osallistumisesta, oikeudenmukaisuudesta ja yhtäläisistä mahdollisuuksista – kyse on hyvästä terveydestä ja kyvystä elää itsenäisesti. Hyvässä yhteiskunnassa ihminen on tärkein; olipa hän minkä ikäinen tahansa

Haluan Päijät-Hämeen olevan ikäystävällinen hyvinvointialue, joka tunnistaa ja valmistautuu asukkaidensa ikääntymiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei ikäihmisiä nähdä vain palvelunkäyttäjinä, vaan myös tärkeänä voimavarana hyvinvointialueellemme. Ikäihmiset tulisi enemmänkin määritellä omien kiinnostuksen kohteidensa ja aktiviteettiensa kuin vain ikänsä perusteella. Jokainen ihminen on tärkeä ikään katsomatta.

Heikomman puolella oleva optimisti

Sirkku Hildén on sote-asioiden suvereeni osaaja, mutta myös paljon muuta: joustava kehittäjä, kotiseudun väkevä puolustaja sekä laulava popkorniahmatti. Mitkä ovat sinulle tärkeimmät asiat politiikan...

Turvallisen Suomen tekijä

Kansanedustaja Mika Kari kertoo, että me kaikki kohtaamme elämässämme tilanteita, joista emme selviä yksin. Siksi hänestä on tärkeää rakentaa yhdessä kaikille turvallista Suomea. Olkoon...

Tutustu ehdokkaisiin

Mika Kari

Hyvä Päijät-Häme

Lue lisää

Sirkku Hildén

45-vuotias terveydenhoitaja Lahdesta

Lue lisää