Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kaupungin tehtävä

 Kaikkien kaupungin palvelujen tulee edistää ikääntyneiden osallisuutta ja liikkumista. Ne on suunniteltava poikkihallinnollisesti. Ikäystävällisessä Lahdessa palveluja ja palvelurakenteita kehitetään niin, että ne tukevat ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä.  Näin toimien lisätään myös heidän aktiivisuuttaan ja toimintakykyistä elämäänsä.

Ikäihmisille liikunta on lääkettä, näin sanotaan ja on myös tutkittu.

Liikuntaa voidaan pitää yleislääkkeenä, joka edistää hyvinvointia, toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua. Helppoa, kaikki liikkumaan!

Kävely on helppoa ja sen me kaikki osaamme. Säännöllisen kävelyn terveysvaikutukset ovat kiistattomia, muun muassa verenpaine ja sokeriarvot laskevat. Kaverin kanssa kävellessä vaikutukset tuplaantuvatm, kun mukaan tulee sosiaalisia tekijöitä.

On kuitenkin lukematon joukko ihmisiä, joille liikkuminen on jopa mahdotonta. Heistä merkittävä osa on ikäihmisiä. Koroana-aika on eristänyt ihmisiä koteihinsa. Se on lisännyt yksinäisyyttä, jopa erakoitumista. Liikuntaryhmät ovat tauolla, kuntosalit ja uimahallit suljettu. Liikuntarajoitteisten liikkuminen on hankaloitunut erilaisten rajoitusten myötä. Miten meillä voi olla ihmisiä, jotka eivät ole pääset ulkoilemaan lähes koko vuonna?

Liikkumattomuus tulee kalliiksi

Vanhusneuvola voisi toimia vähän samalla periaatteella kuin lastenneuvolakin. Näin mahdollisesti löydettäisiin yksinäisyydestä kärsivät ikäihmiset ja voitaisiin löytää ratkaisut moneen muuhunkin ongelmaan. Neuvolassa voitaisiin ohjata ikäihmisiä liikkumaan ja antaa heille turvalliset liikuntasuositukset.

Liikkuminen pitäisi olla ikäimisille helposti saavutettavaa ja osaltaan ohjattua. Uimahallit voidaan pitää auki rajoituksin. Uiminen tai vesiliikunta on monelle ainoa mahdollisuus liikkua ja tavata muita ihmisiä.

Liikkuminen pitäisi olla myös esteetöntä ja turvallista. Tämän ei meillä Lahdessa ole todellisuutta. Turvattomuus lisääntyy erilaisten lieveilmiöiden muodossa. Meiltä puuttuu levähdysalueet, joissa voisi rauhassa istua ja levähtää liikkuessaan.

Liikkumattomuus tulee kalliiksi. Siksi siihen pitää panostaa kaikilla hallinnonaloilla.

Tehdään hyvinvointiteko ohjaamalla kaupunkilaiset liikkeelle!

Inga-Maija Hyppölä

Aktiivinen toimija ja edunvalvoja. Kulttuuria ja liikuntaa harrastava mummo. Lue lisää ehdokkaasta

Hyvinvointivaltion kohtalonhetki

Sunnuntaina 23. päivä tammikuuta tehdään historiaa. Ensimmäistä kertaa Suomen 115-vuotisessa vaalihistoriassa valitaan erilliset aluevaltuutetut päättämään sosiaali- ja terveyspalveluista. Samalla eräänlaiseen päätökseen tulee vuosikymmeniä jatkunut...

Pidetään järjestöt mukana uudistuksessa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä kuntien että tulevien hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä. Tämä on tehtävä laaja-alaisesti yhteistyössä kolmannen sektorin sekä asukkaidensa kanssa. Sosiaali- ja terveysalan...

Valta vaaleissa valituille päättäjille

Uudessa aluehallintomallissa ei voida mennä pienten klikkien hallitsemaanpäätöksentekoon. Valta on säilytettävä vaaleilla valitulla valtuustolla ja senpäättämillä toimielimillä. Tulevissa aluevaaleissa valittavan aluevaltuuston ensimmäinen ja ehkä...

Tutustu ehdokkaisiin

Kimi Uosukainen

25-vuotias opiskelija ja hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnan pj

Lue lisää

Heikki Moilanen

Olen Heikki Moilanen. Kahden jo aikuisen lapsen isä. Järjestöaktiivi.

Lue lisää

Inga-Maija Hyppölä

Aktiivinen toimija ja edunvalvoja. Kulttuuria ja liikuntaa harrastava mummo.

Lue lisää

Janne Virtanen

Lahtelainen lääkäri, luottamusmies ja sivistyslautakunnan jäsen

Lue lisää

Marjut Hakala

Perushoitaja, pääluottamusmies

Lue lisää

Mika Kari

Hyvä Päijät-Häme

Lue lisää

Minna Lampinen

Sosionomiopiskelija, leijonaemo, kaupunginvaltuutettu

Lue lisää

Neea Similä

Tekniikkaa ja taloutta sopivassa suhteessa

Lue lisää

Pekka Komu

Maakuntahallituksen puheenjohtaja ja Lahden kaupunginvaltuuston 3. vpj.

Lue lisää

Sami Korkiakoski

Sami Korkiakoski - ruohonjuuritason ihmisyyttä!

Lue lisää

Sirkku Hildén

45-vuotias terveydenhoitaja Lahdesta

Lue lisää

Ville Kirkonpelto

34-vuotias aviomies, palveluyksikön johtaja sekä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen

Lue lisää

Maria Mäkynen

32-vuotias koulutuksen asiantuntija, sivistyslautakunnan pj ja tasa-arvon puolustaja

Lue lisää