Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kaupungin tehtävä

 Kaikkien kaupungin palvelujen tulee edistää ikääntyneiden osallisuutta ja liikkumista. Ne on suunniteltava poikkihallinnollisesti. Ikäystävällisessä Lahdessa palveluja ja palvelurakenteita kehitetään niin, että ne tukevat ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä.  Näin toimien lisätään myös heidän aktiivisuuttaan ja toimintakykyistä elämäänsä.

Ikäihmisille liikunta on lääkettä, näin sanotaan ja on myös tutkittu.

Liikuntaa voidaan pitää yleislääkkeenä, joka edistää hyvinvointia, toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua. Helppoa, kaikki liikkumaan!

Kävely on helppoa ja sen me kaikki osaamme. Säännöllisen kävelyn terveysvaikutukset ovat kiistattomia, muun muassa verenpaine ja sokeriarvot laskevat. Kaverin kanssa kävellessä vaikutukset tuplaantuvatm, kun mukaan tulee sosiaalisia tekijöitä.

On kuitenkin lukematon joukko ihmisiä, joille liikkuminen on jopa mahdotonta. Heistä merkittävä osa on ikäihmisiä. Koroana-aika on eristänyt ihmisiä koteihinsa. Se on lisännyt yksinäisyyttä, jopa erakoitumista. Liikuntaryhmät ovat tauolla, kuntosalit ja uimahallit suljettu. Liikuntarajoitteisten liikkuminen on hankaloitunut erilaisten rajoitusten myötä. Miten meillä voi olla ihmisiä, jotka eivät ole pääset ulkoilemaan lähes koko vuonna?

Liikkumattomuus tulee kalliiksi

Vanhusneuvola voisi toimia vähän samalla periaatteella kuin lastenneuvolakin. Näin mahdollisesti löydettäisiin yksinäisyydestä kärsivät ikäihmiset ja voitaisiin löytää ratkaisut moneen muuhunkin ongelmaan. Neuvolassa voitaisiin ohjata ikäihmisiä liikkumaan ja antaa heille turvalliset liikuntasuositukset.

Liikkuminen pitäisi olla ikäimisille helposti saavutettavaa ja osaltaan ohjattua. Uimahallit voidaan pitää auki rajoituksin. Uiminen tai vesiliikunta on monelle ainoa mahdollisuus liikkua ja tavata muita ihmisiä.

Liikkuminen pitäisi olla myös esteetöntä ja turvallista. Tämän ei meillä Lahdessa ole todellisuutta. Turvattomuus lisääntyy erilaisten lieveilmiöiden muodossa. Meiltä puuttuu levähdysalueet, joissa voisi rauhassa istua ja levähtää liikkuessaan.

Liikkumattomuus tulee kalliiksi. Siksi siihen pitää panostaa kaikilla hallinnonaloilla.

Tehdään hyvinvointiteko ohjaamalla kaupunkilaiset liikkeelle!

Heikomman puolella oleva optimisti

Sirkku Hildén on sote-asioiden suvereeni osaaja, mutta myös paljon muuta: joustava kehittäjä, kotiseudun väkevä puolustaja sekä laulava popkorniahmatti. Mitkä ovat sinulle tärkeimmät asiat politiikan...

Turvallisen Suomen tekijä

Kansanedustaja Mika Kari kertoo, että me kaikki kohtaamme elämässämme tilanteita, joista emme selviä yksin. Siksi hänestä on tärkeää rakentaa yhdessä kaikille turvallista Suomea. Olkoon...

Tutustu ehdokkaisiin

Mika Kari

Hyvä Päijät-Häme

Lue lisää

Sirkku Hildén

45-vuotias terveydenhoitaja Lahdesta

Lue lisää