Yhteystiedot

Lahden Näköala toimii Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistyksen äänenkannattajana ja tiedotuskanavana. Pitkän historiansa aikana se on vakiinnuttanut asemansa yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä. Lehti kertoo tarinoita, herättää tunteita ja tarjoaa tulevaisuuskuvia reilusta, yhteisvastuunsa tuntevasta ja uudistuvasta kaupungista. Lahden Näköala mahdollistaa kansalaiskeskustelua kaupungin asioista, antaa tietoa sosialidemokratian tarjoamista tulevaisuuden näköaloista ja kannustaa lukijoitaan ottamaan kantaa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä toimitukseen: päätoimittaja Kimi Uosukainen, toimitus@nakoala.fi

Julkaisijana Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistys

Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistys on Lahden vanhimpia ja vaikutusvaltaisimpia poliittisia järjestöjä. Yhdistys on vanhin sekä merkittävin sosialidemokratiaa edistävä toimija kaupungissa. Työväenyhdistys on toiminut 120-vuotisen historiansa aikana

ponnahduslautana lukemattomille kehitysideoille, lahtelaisille päättäjille ja valtakunnan vaikuttajille. Yhdistys kutsuu kaikki lahtelaiset rakentamaan oikeudenmukaista, kestävää ja kaikki huomioon ottavaa Lahtea. Tervetuloa mukaan!

Artikkelit

Hyvinvointivaltion kohtalonhetki

Sunnuntaina 23. päivä tammikuuta tehdään historiaa. Ensimmäistä kertaa Suomen 115-vuotisessa vaalihistoriassa valitaan erilliset aluevaltuutetut päättämään sosiaali- ja terveyspalveluista. Samalla eräänlaiseen päätökseen tulee vuosikymmeniä jatkunut sote-uudistus. Monia hallituksia huojuttanut ja edellisen porvarihallituksen kaatanut uudistus on saatu maaliin – SDP:n johdolla. Näissä vaaleissa ei ole yhdentekevää,…

Pidetään järjestöt mukana uudistuksessa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä kuntien että tulevien hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä. Tämä on tehtävä laaja-alaisesti yhteistyössä kolmannen sektorin sekä asukkaidensa kanssa. Sosiaali- ja terveysalan tuhansissa järjestöissä tehdään arvokasta työtä suomalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointistrategiassa tulee linjata järjestöyhteistyöstä heti alkuun Sote-järjestöissä on arviolta…

Valta vaaleissa valituille päättäjille

Uudessa aluehallintomallissa ei voida mennä pienten klikkien hallitsemaanpäätöksentekoon. Valta on säilytettävä vaaleilla valitulla valtuustolla ja senpäättämillä toimielimillä. Tulevissa aluevaaleissa valittavan aluevaltuuston ensimmäinen ja ehkä tärkeintehtävä on luoda uuden aluehallinto-organisaation hallintomalli.Siksi aluevaltuustoon olisi sote-alan ammattilaisten lisäksi hyvä saada myösasiakasnäkökulmaa sekä hallinto-osaamista. Yleisessä keskustelussa on paljon…

Tehdään Päijät-Hämeestä ikäystävällinen

Päijät-Hämeessä on käynnissä merkittävä väestön ikääntyminen ja tulevaisuudessa alueellamme ikäihmisiä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Ennusteiden mukaan pelkästään 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa noin 15 000 ihmisellä vuoteen 2040 mennessä. Tämän vuoksi ikääntyminen ilmiönä koskettaa kaikkia. On keskeistä, että Päijät-Hämeestä voidaan puhua ikäystävällisenä hyvinvointialueena….

Hyvä ja laadukas hoito omassa kodissa

Suurin osa ikääntyneistä haluaa asua omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista. Tämä olisi myös mahdollistettava siten, että hoito on laadukasta. Laadukas hoito kotihoidossa tarkoittaa sitä, että hoitajat olisivat mahdollisimman samoja ja tuntisivat asiakkaat, heillä olisi riittävästi aikaa paneutua asiakkaan asioihin. Asiat tulisivat hoidettua mahdollisimman…